بەرزبوونەوەی پلەی زانستی دکتۆرە "ماردین عمر محمد "

posted Jan 27, 2021, 1:40 PM by Shakhawan Latif Mahmood   [ updated Jan 27, 2021, 1:59 PM ]

بەناوی ڕاگرایەتیەوە پیرۆزبای لە مامۆستای کۆلێجمان دکتۆرە "ماردین عمر محمد "دەکەین بە بۆنەی بەرزبوونەوەی پلەی زانستی یەکەی لە مامۆستای یاریدەدەرەوە بۆ مامۆستا
Comments